Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om The New EU Urban Mobility Framework

25. Januar 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk velkommer EU-Kommissionens forslag til The New EU Urban Mobility Framework. Vi er enige i det stigende behov for at prioritere lave priser, udvikling og kvalitet i en sammenhængende kollektive transport, med muligheden for at kombinere multimodale transportformer for at nå i mål med den grønne omstilling og imødegå trængselsproblemer.

Forbrugerrådet Tænk deler desuden EU-Kommissionens vurdering af, at COVID-19 pandemien har skabt forstyrrelser på transportområdet, som bør bruges afsæt for nytænkning med fokus på at skabe en bæredygtig transport. Det kan alene ske ved udbygning og investering i den kollektive transport og infrastruktur. Vi deler ligeledes EU-kommissionens opfattelse af behovet for, at myndighederne sætter skarpt på kampagner for at tiltrække passagererne og aktivt italesætter, at det er trygt, økonomisk og klimavenligt, at anvende den kollektive transport, og vi håber, at den danske regering vil sætte fokus på emnet i langt bredere omfang end EU-Kommissionens fokus på urbane hubs tilsiger.

Forbrugerrådet Tænk anerkender, at den øgede digitalisering er med til at skabe nye muligheder for automatisering, øget frekvens samt en økonomisk, effektiv og bæredygtig tilrettelæggelse af trafikken. Vi velkommer de øgede muligheder, der er for at designe sammenhængende og brugerorienterede oplevelser og rejser med en højere grad af brugertilpasset information og muligheder for billetkøb og ser frem til udviklingen af en MaaS app. Når det er sagt er der dog fortsat passagerer, som er udfordret på den digitale tilgængelighed og er stærkt afhængige at rejser forsat kan foretages uden brug af digitale hjælpemidler. Forbrugerrådet Tænk vil derfor indskærpe, at kollektiv transport også fremover skal være en mulighed for alle. Det er derfor vigtigt, at man fastholder analoge betalings-og informationsmuligheder, således at man ikke ender med at skabe nye barrierer for lang række potentielle passagerer i bestræbelserne på at optimere.

Forbrugerrådet Tænk velkommer desuden det øgede fokus på fysisk og barrierefri tilgængelighed for personer med handikap, samt det forhold at cykler mere aktivt tænkes ind i tilrettelæggelsen af den kollektive transport.

Forbrugerrådet Tænk ser frem til mere konkrete forslag på området.