Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om øjebliksafregning

20. April 2022

Til Energistyrelsen

Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten 

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.