Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om økonomisk regulering af systemoperatøren for gas mm.

31. Oktober 2022

Til Energistyrelsen

Bekendtgørelse om økonomisk regulering af systemoperatøren for gas eller den der varetager systemansvarlig virksomhed for elektricitet m.v. og bekendtgørelse om rådgivende interessentforum for Energinet

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.