Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om økonomiske aktiviteter i visse energisektorer

15. Marts 2022

Til EU-Miljøspecialudvalget, EU-specialudvalget for klima-, energi- og forsyningspolitik, EU-specialudvalget for den finansielle sektor og EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål.

Idet Forbrugerrådet Tænk takker for modtagelsen af høringsbrevet vedrørende Delegeret retsakt supplerende taksonomiforordningen vedrørende økonomiske aktiviteter i visse energisektorer, skal vi hermed afgive vores bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Forbrugerrådet Tænk kan IKKE bakke op om lovgivningen og anbefaler derfor at gøre indsigelse mod den delegerede forordning.

Der har længe været stigende interesse fra dele af de danske forbrugere i at investere mere bæredygtigt. Forbrugerrådet Tænk finder det derfor positivt, at Kommissionen vil regulere området og der dermed kan skabes en sikkerhed og vished for forbrugerne, at deres investeringer bliver investeret mere bæredygtigt, såfremt man som forbruger har en præference for dette.

Forbrugerrådet Tænk finder det imidlertid problematisk at indlemme fossile brændstoffer som naturgas samt atomkraft i taksonomien. Det vil betyde, at forbrugerne ikke længere kan have tillid til taksonomien og lovgivningen derfor ikke længere kan anvendes til formålet. Hvis taksonomien skal virke, så skal forbrugerne kunne have tillid til den. Det kan de ikke, hvis investeringer i fossile brændstoffer kategoriseres som bæredygtige investeringer.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Forbrugerrådet Tænk generelt finder, at man skal være uhyre varsom med at anvende begrebet bæredygtighed om produkter og services.  Men det er en anden diskussion, som vi ikke har anfægtet i dette høringssvar.

Idéen bagved taksonomien er at skabe et fælles sprog for hvad bæredygtige investeringer er. Hvis man inkluderer fossile brændstoffer i taksonomien, kan forbrugerne ikke længere have tillid til at deres investeringer også bliver investeret bæredygtigt. Det vil i bedste fald overflødiggøre taksonomien. I værste fald vil det betyde, at forbrugerne vil afholde sig fra investeringer i bæredygtighed, fordi de ikke har tillid til at deres investeringer også er bæredygtige.

Det vil ligeledes betyde at vi IKKE kan anbefale forbrugerne i at bruge taksonomien som udgangspunkt for deres ønsker om at foretage så bæredygtige investeringer som muligt, da taksonomien ikke længere vil være retvisende for bæredygtige investeringer. Og slet ikke for forbrugernes forventninger til, hvad der er bæredygtige investeringer.

Atomkraft og Naturgas som overgangsenergi.

Kommissionen påpeger i deres udkast, at naturgas og atomkraft er har et potentiale til en dekarbonisering af unionens økonomi. Forbrugerrådet Tænk forholder sig ikke til nødvendigheden eller rigtigheden i Kommissionens udmelding. Derimod forholder Forbrugerrådet Tænk sig til, at det kommer til at betyde, at fossile brændstoffer blåstemples som bæredygtige. Hvilket Forbrugerrådet Tænk mener de helt evident ikke er. Det skal i øvrigt bemærkes, at de nordiske Svanemærkede investeringsfonde ikke tillader investeringer i atomkraft og naturgas.

Fra bekendtgørelsen om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet, samt fra Forbrugerombudsmanden, er det gjort klart at vedvarende energikilder forstås som vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg eller biogas. Hverken atomkraft eller naturgas kan derfor kategoriseres som vedvarende energikilder.

Derfor mener Forbrugerrådet Tænk ikke at disse energikilder skal betegnes som værende bæredygtige. Investeringer i naturgas og atomkraft kan stadigvæk foretages uden at disse skal kaldes for bæredygtige. Derfor deler vi i Forbrugerrådet Tænk ikke Kommissionens holdning om at investeringer i naturgas og atomkraft skal kunne betegnes som grønne.

Tilliden til taksonomien

Hvis taksonomien skal virke efter hensigten, skal forbrugerne kunne have tillid til taksonomien. Det vil de efter vores vurdering ikke kunne have, såfremt der bliver inkluderet fossile brændstoffer i taksonomien. Forbrugerrådet Tænk ville også finde det nødvendigt at advare forbrugerne mod at bruge taksonomien, som rettesnor for bæredygtige investeringer. Fordi der ikke længere være overensstemmelse mellem forbrugernes forventninger til bæredygtighed og lovgivningen på området.

Taksonomien skal være guldstandarden for bæredygtighed, det vil den ikke kunne være såfremt man inkluderer atomkraft og naturgas i taksonomien.

Forbrugerrådet Tænk kan IKKE bakke op om lovgivningen og anbefaler derfor at gøre indsigelse mod den delegerede forordning.