Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om oplysningskrav m.v. ved udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

25. Januar 2022

Til Energistyrelsen

Udkast til ændring af bekendtgørelse om oplysningskrav m.v. ved udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

­­Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovennævnte udkast i høring, kan støtte det og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk beklager, at de velfungerende løsninger for udbyderskift fra Nummerportabilitet og DSL ikke i deres helhed er blevet overført til bredbåndsområdet, hverken gennem en brancheaftale eller her i bekendtgørelsen.

Særligt forventer vi, at den svage begrænsning af winback vil virke unødvendigt begrænsende for dynamikken i konkurrencen, og gøre det mere risikabelt at etablere sig som konkurrent til de store bredbåndsudbydere.

Dertil kommer, at udbyderne vil have et stærkere incitament til at fokusere på individuelle særtilbud til kunder på vej væk, i stedet for at forbedre pris og kvalitet på de produkter, de sælger på det åbne marked.

§4

Det bør præciseres i §4, at når forbrugeren der skifter skal have information fra den modtagende udbyder om risiko for en periode med dobbeltbetaling og om mulighed for kompensation, skal denne information være konkret, direkte og fyldestgørende. Der bør ikke alene kunne henvises til generelle forhold eller til 3die parts hjemmesider. 

§6

Vi er uforstående over for, at der foreslås, at det kun er efter anmodning fra slutbrugeren, at den afgivende udbyder i §6, stk. 2 pålægges at tilbagebetale eventuel resterende kredit til den, der anvender forudbetalte ydelser. Det burde ikke være pålagt forbrugeren at sikre sig dette, men udbyderen, der bør pålægges automatisk at tilbagebetale beløbet.

Bilag 1

I fuldmagtens sætning om winback (bilag 1), som forbrugeren kan afkrydse, bør ordene ”tilbud om internet”, der har en tillokkende effekt, erstattes med det neutrale ”markedsføring”, for ikke at virke tilskyndende til winback og give afgivende udbyder en særlig fordel:

I opsigelsesperioden må min nuværende internetudbyder ikke kontakte mig med tilbud om internet, indtil skiftet er gennemført og i 14 dage derefter.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.