Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om primærenergifaktoren for elektricitet

9. Januar 2023

Til Energistyrelsen

Europa-Kommissionens forslag til delegeret retsakt om revisionen af primærenergifaktoren for elektricitet i medfør af Energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.