Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

1. Marts 2022

Til Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen har den 4. februar 2022 udsendt en høring om høring om udkast til Bekendtgørelse om pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Forbrugerrådet Tænk velkommer puljen til bedre busfremkommelighed i hele landet. Vi er enige i, at busfremkommelighedstiltag hurtigt og effektivt vil kunne modvirke trængsel og passagerforsinkelser flere steder i landet til stor gavn for passagerne. Vores tidligere undersøgelser viser desuden, at et flertal af danskerne gerne vil have, at busserne bliver prioriteret, når der er trængsel. Helt konkret mener 54 procent synes, at busserne skal have mere plads i trafikken/gaderummet, mens 51 procent synes, at busserne bør prioriteres fremfor bilerne, hvor der er trængsel.

Forbrugerrådet Tænk deler den opfattelse, at midlerne i puljen bør anvendes til at skabe forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik. For at få midlerne til at række længst muligt opfordrer vi  til, at de anvendes til en mangfoldig række af initiativer fx. signalprioritering, busbaner, forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder, herunder terminaler og fremrykkede stoppesteder fremfor få store og dyre BRT-projekter.

For Forbrugerrådet Tænk er busfremkommelighed er et vigtig skridt i retning af en bedre sammenhængende kollektiv transport og af afgørende betydning for den grønne omstilling på længere sigt. Ikke mindst fordi det må forventes at have en psykologisk effekt på bilisterne, at de kan se busserne suse forbi, mens de selv sidder i kø. Vi deler derfor den opfattelse, at projektet kan bidrage til flere passagerer i den kollektive trafik og ser i den forlængelse gerne, at der bliver afsat yderligere midler til formålet fremover.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.