Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om pulje til grønne busser og grøn flextrafik

7. Juni 2022

Til Trafikstyrelsen

Forbrugerrådet Tænk velkommer bekendtgørelsen om Pulje til grønne busser og grøn flextrafik, som vi betragter som en vigtig brik i den grønne omstilling af den kollektive trafik.

Vores undersøgelser viser, at danskerne gerne vil prioritere den grønne omstilling. Vi ser derfor positivt på de afsatte puljemidler og imødeser de mange gode ansøgninger, som kan være med til at fremme den grønne omstilling af busserne regionalt og kommunalt.

Såfremt samtlige af puljemidlerne mod forventning ikke skulle blive brugt til det afsatte formål inden udgangen af 2026, er det Forbrugerrådet Tænks håb, at midlerne vil blive viderekanaliseret til andre puljer, som kan bidrage yderligere til den grønne omstilling.

Vi har ingen øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen, men står til rådighed for eventuelle spørgsmål.