Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om revision af bygningsdirektivet

10. Januar 2022

Til Energistyrelsen

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Europa-Kommissionens forslag til revision af bygningsdirektivet i høring og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk støtter det fremsatte forslag og skal henvise til Rådet for Grøn Omstillings høringssvar af d.d.

Derudover ønsker Forbrugerrådet Tænk at pege på behovet for at udbygge kravene til indsats for støtte og vejledning til forbrugerne. Når vi spørger forbrugerne hvordan de synes, regeringen bør motivere eller påvirke dem til at nå målene med energisparetiltagene, kommer ”Bedre og mere vejledning” ind som nummer et, tæt fulgt af ”Energitilskud” (Forbrugerpanel, november 2020). Koblet med den store ansvarsfølelse hos forbrugerne, hvor 77% finder at de enten i høj eller meget høj grad har et ansvar for at støtte den grønne omstilling, er her et potentiale der bør udnyttes både nationalt og på europæisk plan. På den baggrund bør forslagets artikler om ”one-stop-shops” udbygges til også at omfatte krav om passende finansiering af dem, om grænseoverskridende deling af bedste praksis og om en tættere opfølgning fra Kommissionen på udviklingen af ​​one-stop-shops i medlemsstaterne.

Forbrugerrådet Tænk støtter forslagets fokus på opgradering af den ringeste del af beboelsesmassen først, så problemet med energifattigdom – der er noget større i resten af EU end i Danmark - bliver løst på sigt. Samtidig bør det fastholdes, at renovering ikke skal påføre beboere, herunder især lejere, urimelige huslejestigninger.

Vi står til rådighed for uddybning af ovenstående.