Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om S-baneførere i Danmark

10. Januar 2023

Til Trafikstyrelsen

Udkast til bekendtgørelse om krav til fremføring af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen, samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Forbrugerrådet Tænk er glade for, at udrulningen af det ny signalsystem på S-banen nu er færdiggjort, så der kan ses frem mod de fordele, der følger af det nye system.

Forbrugerrådet Tænk er hverken positiv eller negativ overfor en kortere uddannelse for lokomotivfører på S-banen

Der har været stor mangel på lokomotivførere på S-banen, hvilket har medført mange forsinkelser og aflysninger - og udfordringer for passagererne. Forbrugerrådet Tænk kan derfor se potentialet i, at der nu er mulighed for, at uddannelsesforløbet for personer, der ønsker at blive lokomotivførere på S-banen kan forkortes og forenkles, så optagelsesgrundlaget kan udvides. Selvfølgelig under den klare forudsætning, at det er afklaret med branchens parter og at det ikke har nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser. 

En kortere uddannelse må dog ikke have negativ indvirkning på passagerernes oplevelser

Selvom Forbrugerrådet Tænk kan se potentialet i et forkortet uddannelsesforløb for at blive lokomotivfører på S-banen, er det vigtig, at dette ikke fører til en forringet serviceoplevelse for passagererne på S-banen. Det er vigtig at huske på, at lokomotivførerne på S-banen også er servicepersonel, der hjælper passagerne i forskellige henseender. Det gælder ikke mindst når det kommer til personer med handicap eller funktionsnedsættelser. Det nye signalsystem afstedkommer, at føreren af toget har mulighed for at varetage andre opgaver end tidligere. Forbrugerrådet Tænk opfordrer derfor til, at der under punkt 1. i grunduddannelsen (som det fremgår af bilag 1) for S-baneførere indføres et mere omfangsrigt forløb om kundebetjening, der klæder S-baneførerne godt på til at varetage passagernes behov, også når det kommer til passager med handicap eller funktionsnedsættelser.