Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om statsstøtte inden for sektorerne jernbanetransport m.fl.

2. September 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk velkommer Kommissionens forslag til forordning om visse former for statsstøtte inden for sektorerne jernbanetransport, transport af indre vandveje og multimodal transport, og erklærer os enige i vigtigheden af investeringer i offentlig transport og infrastruktur, der understøtter omstillingen til mere bæredygtig og intelligent mobilitet, herunder flydende og effektive europæiske multimodale transportnet og opgradering af det trans europæiske transportnet for passagerer og godsfragt.

Vi finder det derfor positivt at EU-kommissionen iværksætter tiltag, som kan imødekomme disse behov med henblik på at nå Unionens mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Vi har ingen øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen, men står til rådighed for eventuelle spørgsmål.