Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler

19. April 2022

Til Miljøministeriet

Kommissionens strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående strategi i høring. Overordnet støtter vi EU-Kommissionens vision og strategi, herunder dets hensigt om længere levetid, øget genbrug og genanvendelse, billigere reparation, udfasning af uønsket kemi, fremme af nye forretningsmodeller, at producere i respekt for sociale- og miljømæssige forhold, forbud mod destruktion af usolgt tøj, barriere for eksport af tekstilaffald, udvidet producentansvar, behov for mere viden og forskning, samt at ændre tilgangen til tøj for både industrien og forbrugere. Vi finder det meget vigtigt at overproduktion og problemer med tekstilmængder adresseres og behandles.

Tekstilbranchen er i mange år gået under radaren. Der er derfor stort behov for en ambitiøs strategi. Vi oplever i stigende grad, at tekstilområdet også har forbrugerens interesse. Samtidig opleves det meget svært at gøre det rette. Der er behov for strukturelle ændringer for at forbrugeren i højere grad kan bidrage til en cirkulær omstilling.

Strategiens ambitioner og visioner er gode. Vi håber derfor, at strategien ikke vil blive udvandet i den videre proces og i implementeringen.

Vi finder følgende særligt vigtigt;  

  • Bindende regler snarere end frivillige aftaler
  • Forbud mod destruktion skal gælde alle størrelser af virksomheder
  • Due dilligence skal gælde alle størrelser af tekstilvirksomheder
  • Krav til produkterne, og ikke kun informationskrav
  • Undgå greenwashing og ordet bæredygtig
  • Genbrug over genanvendelse
  • Cirkulært design er mere end materialevalg
  • Inddragelse af civilsamfundet og ngo´er i udviklingen af initiativerne
  • Bindende regler snarere end frivillige aftaler

 

Strategien giver en velkommen mulighed for at komme videre, end det har været muligt med den hidtidige selvregulering. De hidtidige frivillige aftaler, der har været indgået med erhvervslivet, har ikke leveret de ønskede resultater. Vi har ikke set den endelige udformning af intentionerne i strategien, men finder det vigtigt, at udviklingen ikke overlades til selvregulerings-tiltag. Derudover indeholder strategien hensigtserklæringer samt tiltag, der er op til national tolkning, hvilket kan trække niveauet ned.

Forbud mod destruktion skal gælde alle størrelser af virksomheder

Det er positivt, at der lægges op til transparens samt et forbud mod destruktion af usolgte produkter. Vi kunne dog ønske os, at det stod klarere, at der kommer et forbud, således at ”as appropriate” udgår.  Vi har fundet, at der årligt destruere 677[1] tons nyt og usolgt tøj i Danmark fra detailhandlen. Det handler ofte om dårlig praksis. Det er vigtigt at både forbud og krav om transparens kommer til at omfatte alle virksomheder, og ikke kun de få store virksomheder, som der er lagt op til. I Danmark er 99,5 % af virksomhederne smv´er, der ikke vil blive omfattet.

Due dilligence skal gælde alle størrelser af tekstilvirksomheder

Tekstilsektoren er en højrisikosektor. Sektoren benytter i høj grad arbejdskraft fra 3. verdenslande, hvor der også er ringere miljøkrav- og kontrol, end der er i EU. I Danmark er 99,5 % af virksomhederne smv´er, der ikke vil blive omfattet. Vi mener, at kravet om due dilligence i tekstilsektoren bør omfatte alle virksomheder uanset størrelse.

Krav til produkterne, og ikke kun informationskrav

Strategien lægger op til ecodesignkrav for tekstil, hvilket vi bakker fuldt op på. Vi bemærker desværre, at fodtøj mangler under kravene. Efter vores opfattelse vil minimumskrav til produkterne altid være at foretrække frem for informationskrav. Specielt vil vi pege på, at informationskrav, der bygger på metoden i Environmental Footprint, ikke er hævet over problemer, da den indbyrdes vægtning af forskellige forhold – fx klimabelastning over for problemkemi – kan betyde, at et produkt kan fremtræde som et godt valg, selv om det ud fra nogle forhold er et problematisk valg. Dette problem undgås, hvis man i stedet stiller minimumskrav til produkterne vedr. alle de relevante forhold.  

Undgå greenwashing og ordet bæredygtig

Overskriften i punkt 2,5 Green claims for truly sustainable textiles indikerer, at tekstil kan være ”rigtigt bæredygtigt”. Det fremgår af præamblens afsnit 9 i Empowering Consumers for the Green Transition, at generiske miljøanprisninger skal forbydes, når der ikke er baggrund for dem i anerkendte fremragende miljøpræstationer og indholdet er specificeret. Der nævnes herefter en række eksempler på generiske miljøanprisninger. Vi savner her som eksempel anvendelse af ordet ”bæredygtig”/”sustainable”, som vi også mener som udgangspunkt bør forbydes.

Genbrug over genanvendelse

Genanvendelse er godt, hvis der ikke er mulighed for at genbruge tøj. Først og fremmest er det vigtigt at fokusere på længere holdbarhed og brug frem for at genanvende materialer. Tekstil skal først genanvendes, når det ikke kan bruges mere. Genanvendelse er kompliceret og resultaterne er af svingende effekt. Derfor er det vigtigere at tillægge forebyggelse høj prioritet over genanvendelse, hvilket ikke er helt tydeligt i strategien.

Cirkulært design er mere end materialevalg

Der er tendens til at tekstilsektoren fokuserer ensidigt på materialevalg i bestræbelser på at blive mere ansvarlige. Materialevalg kan og skal ikke stå alene. I strategien er der stort set ikke nævnt bio-materialer, som bør fremmes. Derudover bør der fokuseres på andre faktorer, såsom fx at 90 % af det tøj der designes ikke passer til almindelige kroppe. Forkert pasform og uens angivelser af størrelser medfører tøjspild samt unødige online returvarer. Der bør fokuserer på at tøjet fungerer brugbart hos forbrugeren i længere tid også. Det handler om pasform, størrelser og æstetik.

Inddragelse af civilsamfundet og ngo´er i udviklingen af initiativerne

Strategien lægger op til tæt inddragelse af interessenter. Det er vigtigt at sikre, at interessenterne dækker bredt, og at det ikke hovedsageligt bliver industrien. Vi opfordrer til høj inddragelse af forbrugerorganisationer og grønne organisationer i udviklingen og implementeringen af strategien.

[1] Millioner af stykker nyt, usolgt tøj smides ud hvert år (taenk.dk)