Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling

7. April 2022

Til Miljøministeriet

Høring vedr. Kommissionens forslag til direktiv vedr. styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod visse former for praksis og bedre information (COM(2022) 143 final)

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående direktivforslag i høring. Overordnet støtter vi direktivforslaget, herunder dets hensigt om at bidrage til at forhindre greenwashing. Greenwashing er et stigende problem, og vi ser frem til, at indsatsen bliver yderligere understøttet af det varslede EU-udspil om Green Claims. Vi har følgende bemærkninger til direktivforslaget:

Det fremgår af præamblens afsnit 9, at generiske miljøanprisninger skal forbydes, når der ikke er baggrund for dem i anerkendte fremragende miljøpræstationer og indholdet er specificeret. Der nævnes herefter en række eksempler på generiske miljøanprisninger. Vi savner her som eksempel anvendelse af ordet ”bæredygtig”/”sustainable”, som vi også mener som udgangspunkt bør forbydes.

Blandt eksemplerne på generiske udsagn nævnes CO2-neutral. Vi går ud fra, at dette også vil omfatte varianten CO2(e)-neutral. Vi har i de senere år set eksempler på, at produkter anprises som CO2-neutrale eller CO2(e)-neutrale med henvisning til, at det er opnået gennem klimakompensationsprogrammer – fx Arlas øko-mælkeprodukter, der i en periode blev markedsført som ”CO2(e)-neutral, kompenseret ved klimakreditter”.

Det er Forbrugerrådet Tænks opfattelse, at klimakreditter er en aktivitet, der knytter sig til virksomheden, ikke produktet, og da det således ikke er en egenskab ved produktet, bør et udsagn som det nævnte ikke kunne betragtes som en specifik anprisning af produktet, der er undtaget forbuddet. Dette vil med fordel kunne præciseres.