Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om tilgængeligheden på stationer

21. Februar 2022

Til Banedanmark

Forbrugerrådet Tænk har noteret sig, at Banedanmark i øjeblikket gennemfører en idéfasehøring om mulige tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden på stationer i Danmark. Vi undrer os i den forbindelse over det relativt begrænsede antal af interesseorganisationer på høringslisten.

For Forbrugerrådet Tænk er det væsentligt, at udarbejdelsen af ideer og mulige tiltag er baseret på en bred og brugerorienteret inddragelse, hvad end der er tale om ældre, handikappede eller personer med cykler, barnevogne eller bagage. Vi lægger desuden vægt på, at midlerne ikke bruges på enkeltstående prestigeprojekter, men derimod til en mangfoldig række af initiativer, som kan forbedre tilgængeligheden for flest mulige passagerer.

Forbrugerrådet Tænk lægger samtidig vægt på, at projekterne i udarbejdelsesfasen bliver testet og justeret på baggrund af løbende brugerinddragelse, således at de konkrete tiltag reelt øger tilgængeligheden for de passagerer, der er udfordret. Det betyder blandt andet, at manuelle ramper, som forudsætter tilstedeværende personale eller anden hjælper, ikke bør kunne kvalificere som et tilgængelighedsprojekt. Det er i øvrigt vigtigt, at knapper til elevatorer og elektriske ramper kan nås og betjenes af børn og passagerer, som sidder i kørestole, samt at ramper får den rette hældning og bredde og udarbejdes således, at de kan anvendes af personer i elektriske kørestole.

Selv om vi er bevidste om, at den fysiske tilgængelighed nok er det, der udfordrer flest, så vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at der er mange kørestolsbrugere og svagtseende, der kan have problemer med at aflæse informationer på afgangsskærmene, da disse ofte sidder højt og kan være udsat for lysindfald/reflekser. Tilsvarende kan der for personer med nedsat hørelse være udfordringer med højtalerkvaliteten og placeringen af højtalerne, der i nogle tilfælde gør det svært eller umuligt at høre udkald. Begge disse områder bør det også overvejes at lade indgå i projekter, der kan falde indenfor rammen for ansøgninger.