Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

10. Juni 2022

Til Energistyrelsen

Forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.