Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr

6. Maj 2022

Til Energistyrelsen

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr 

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og støtter forslaget i lyset af det opståede behov for en hurtigere skrotning af olie og gasfyr.

Forbrugerrådet Tænk skal foreslå, at det senest efter to år undersøges i hvilket omfang forbrugerne har oplevet de ulemper ved bi-målere, som det oprindelige høringsnotat angiver, samt hvorledes disse i givet fald kan imødegås.