Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om tilskud til Madkulturen

8. Februar 2022

Til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har den 11. januar 2022 til høring fremsendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab, revision m.v. (J.nr. 2021-24-31-0031).

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen indvendinger. Vi støtter at Madkulturen fortsætter i deres nuværende form, og støtter derfor at formålsbestemmelsen er blevet justeret, så den tilsvarer deres virke. Vi anser Madkulturen som en vigtig samfundsaktør, der gennem partnerskabsindsatser på tværs af hele fødevarekæden, kan være med til at omstille danskernes fødevareforbrug i en mere bæredygtig retning.