Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om træbeskyttelsesmidler

9. Marts 2022

Til Miljøministeriet

Forslag til Kommissionsbeslutning om ikke-optagelse af aktivstoffet diamine (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) i produkttype 8 (træbeskyttelsesmidler) i henhold til forordning 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

Forbrugerrådet Tænk kan støtte den danske indstilling om ikke-optagelse af aktivstoffet diamine (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) i produkttype 8 (træbeskyttelsesmidler).