Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om trichlorethylen (TCE)

14. Juni 2022

Til Miljøministeriet

Tak for muligheden for at kommentere på 3 rammenotater om REACH.

Vi har udelukkende taget stilling til:

· Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af trichlorethylen (TCE) til industriel produktion af kunstlædermaterialet alcantara i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (komitesag)

Vi kan ikke støtte den danske indstilling om at tillade trichlorethylen (TCE) til industriel produktion af kunstlædermaterialet alcantara. Virksomheden, der ønsker tilladelsen, har allerede haft dispensation til at bruge stoffet i en årrække (en tilladelse, som udløber i 2023). Vi mener ikke, at brugen af et klassificeret kræftfremkaldende stof i produktionen af kunstlæder er essentielt for samfundet, og derfor bør tilladelsen ikke forlænges.

Det er tankevækkende, at Kommissionen vil acceptere, ”at bilindustriens manglende accept af alcantara produceret uden brug af TCE før 2030 fortsat er uklar”, og at bilindustrien ”ikke er villige til at ændre alcantaramaterialet i eksisterende bilmodeller”. Forbruget af TCE i virksomheden er steget ”pga. en større produktion af alcantara i modsætning til forventningerne i den oprindelige ansøgning om at mindske forbruget frem mod 2024”. Det sidste er jo stik i mod formålet med Kandidatlisten.

Vi skal af med de uønskede kemikalier. Vi skal have gang i den cirkulære økonomi. Så længe vi tillader uønsket kemi (i dette tilfælde i hvert fald 200 tons) vil det give udfordringer for den cirkulære økonomi.