Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om udvikling af det transeuropæiske transportnet

2. September 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk velkommer Kommissionens ændringsforslag til forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet med henblik på at understøtte og afhjælpe situationen i Ukraine.

Forbrugerrådet Tænk har ingen yderligere bemærkninger ud over de tidligere fremsendte bemærkninger af 14. januar 2022, men står til rådighed ved yderligere spørgsmål.