Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

11. Marts 2022

Til Sundhedsministeriet

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige)

Forbrugerrådet Tænk har modtaget nedenstående forslag til høring, og vi følgende kommentarer.

Forbrugerrådet Tænk støtter forslaget om vederlagsfri tandpleje for de unge 18-21 årige, og håber, at man vil lave overgangen fra skoletandpleje til de private praktiserende tandlæger let og tilgængelig for alle forbrugere.

Vi vil benytte lejligheden til at nævne, at området for klage- og erstatning på tandlægeområdet trænger til et gennemsyn. Det er umuligt for forbrugerne af gennemskue og mange forbrugere har svært ved at gøre brug af deres rettigheder.

Forbrugerrådet Tænk sig rådighed til dialog om begge indsatser.