Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar til rammenotatet om ”Udsættelse af midlertidig tilladelse af visse oxidative hårfarver”

Til Miljøministeriet, EU og internationalt politisk sekretariat
13. Oktober 2009

Forbrugerrådet skal hermed gives høringssvar til rammenotatet om ”Udsættelse af midlertidig tilladelse af visse oxidative hårfarver”

Forbrugerrådet støtter den danske indstilling, i det vi er helt enige i at det er uacceptabelt at blive ved med at udskyde evt. forbud, fordi Industrien stadig ikke har leveret data.

Forbrugerrådet har ikke taget stilling til de to andre rammenotater, fremsendt i mail af d. 12/10-09 pga. af ressourcemæssige begrænsninger.