Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Til IT- og Telestyrelsens
9. Marts 2009

Forbrugerrådet kan tilslutte sig IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (Marked 5).

Forbrugerrådet har bemærket sig IT- og Telestyrelsen vurdering, at det er ”… centralt for konkurrencen i de områder, hvor TDC råder over et kabel-tv net, at andre operatører sikres adgang til TDC s kabel-tv net. I modsat fald vil operatørerne i de pågældende områder være henvist til alene at udbyde bredbåndsindhold baseret på TDC s kobberbaserede BSA produkter. Det stiller operatørerne væsentligt dårligere i konkurrencen om at levere tjenester til slutbrugere, som kræver stadig stigende båndbredder.”(s.30)

Den foreslåede udvidelse af adgangsforpligtelsen til også at omfatte tilslutning af bredbåndsforpligtelser via kabel-tv net er således nødvendig for at opretholde lige adgang til flaskehalsressourcerne på bredbåndsmarkedet, i trit med den markedsmæssige og teknologiske udvikling.

Forbrugerrådet skal pege på, at en hurtig implementering og en effektiv håndhævelse af sådanne lige vilkår er en nødvendig forudsætning for at konkurrencen på højhastighedsbredbånd vil fungere til fordel for forbrugerne.