Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. ændring af tilsætningsstofforordning

Til Fødevarestyrelsen
28. August 2009

Vedr. foreløbig høring om ændring af bilag V til forordning 1333/2008 vedr. mærkning af visse farvestoffer

Forbrugerrådet har modtaget denne foreløbige høring (j.nr.: 2009-20-221-00256/ANG) til kommentering.

Forbrugerrådet ønsker at udtrykke tilfredshed med den kommende mærkning af azo-farvestoffer med teksten ”Kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne” og er enige i den betragtning at undtage alkoholiske drikkevarer fra mærkningskravet.