Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om information om priser i pengeinstitutter

9. Februar 2009

9. februar 2009

Forbrugerrådet mener, at udkastet er en forbedring i forhold til den gældende bekendtgørelse. Dog bør der suppleres med en bestemmelse om, at ændringer i priser m.v. i pengeinstitutter skal gennemføres i pengeinstituttets forretningslokale samt på instituttets eventuelle hjemmeside, inden de træder i kraft. Det er for at sikre, at der altid er overensstemmelse mellem de priser pengeinstituttet skilter med, og de priser forbrugerne møder, når der indhentes konkrete lånetilbud i et givent pengeinstitut.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om information om priser i pengeinstitutter

19. januar 2009

Forbrugerrådet har d. 12. januar 2008 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.

Det er Forbrugerrådets vurdering, at udkastet er en forbedring i forhold til den gældende bekendtgørelse.

Forbrugerrådet finder dog, at bekendtgørelsen bør suppleres med en bestemmelse om, at ændringer i priser m.v. i pengeinstitutter skal gennemføres i pengeinstituttets forretningslokale samt på instituttets eventuelle hjemmeside, inden de træder i kraft. En sådan bestemmelse er nødvendig for at sikre, at der altid er overensstemmelse mellem de priser pengeinstituttet skilter med, og de priser forbrugerne møder når der indhentes konkrete lånetilbud i et givent pengeinstitut.

Forbrugerrådet finder det desuden vigtigt, at tilliden til pengeinstitutternes prisoplysninger styrkes gennem effektiv håndhævelse af bekendtgørelsens regler.