Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og forskellige andre love.

Til Finanstilsynet
9. September 2009

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og forskellige andre love.

Finanstilsynet har med mail af 4. september 2009 anmodet Forbrugerrådet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og forskellige andre love.

Forbrugerrådet har ikke nogen kommentarer til de fremsendte lovforslag.