Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majskerner fra genetisk modificeret majs 59122xNK603 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

Til: Fødevarestyrelsen
7. April 2009

Grundet den meget korte høringsfrist har Forbrugerrådet ikke haft muligthed for at udarbejdet et egentligt høringssvar, men vil gerne tilkendegive, at vi princielt støtter høringssvarene fra