Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. udkast til vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen

Til Forbrugerombudsmanden
24. September 2009

Forbrugerrådet har modtaget udkastet til vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Vi mener, det er et meget vigtig emne, som er ekstra aktuelt set i lyset af de globale udfordringer ved global opvarmning.

Forbrugerrådet er positiv overfor, at der kommer en vejledning, som kan sikre, at forbrugerne ikke blive vildledt på dette område. Vi havde dog helst set at Forbrugerombudsmanden, sammen med bl.a. Forbrugerrådet og relevante brancheforeninger havde udviklet egentlige retningslinjer.

Nedenstående er vores overordnede kommentarer, og i medsendte dokument har vi kommenteret direkte i teksten.

DokumentationskravForbrugerrådet finder, at det er essentielt, at der kræves fuld dokumentation for evt. benyttede påstande. Dette skal sikre gennemskuelighed og troværdighed. Når dokumentationen er i orden, vil det være lettere for forbrugerne at forstå budskaberne og vælge de produkter med den mindste miljøbelastning eller det produkt med etikken i orden. Dokumentationen skal være let tilgængelig, enten i selve reklamen/annoncen eller fremhævet på ’forsiden’ af virksomhedens website, således at den er nem at finde frem til. I dag er det i mange tilfælde en krævende øvelse at finde frem til evt. miljømæssige egenskaber ved et produkt.

Eksempler

Det er positivt, at der er eksempler med i vejledningen, som gerne skulle gøre det mere forståeligt, hvordan markedsføringen bør eller ikke bør udformes. Vi mener dog, at der er behov for yderligere eksempler og en uddybning af de eksempler, der allerede er i vejledningen. Vi har kommenteret dette direkte i teksten og er kommet med forslag til nye eksempler.

Brug af "miljøvenlig", "grøn", ”retfærdig”, mv.

Forbrugerrådet kan ikke støtte, at generelle miljømæssige og etiske påstande, som fx "miljøvenlig", "grøn", ”retfærdig”, ”klimavenlig”, ”klimaneutral”, ”øko”, ”eco” eller tilsvarende benyttes i markedsføringen. Det må anses for umuligt for en erhvervsdrivende at kunne dokumentere, at alle sider ved produktet under hele sin livscyklus (vugge-til-vugge) er væsentligt bedre end tilsvarende produkter i samme produktkategori hos konkurrenterne. Og så betyder udviklingen af nye produkter, teknikker og energiformer, at det, der var mindst miljøbelastende i dag, måske ikke er det i morgen.

Reelt findes der jo ikke et produkt eller tjenesteydelse, der ikke på en eller anden måde belaster miljøet, eller som er retfærdigt i alle henseender.

Forbrugerrådet har derimod ingen indvendinger imod, at erhvervsdrivende i deres markedsføring kan henvise til konkrete tiltag, f.eks. hvis de har udfaset alle stoffer på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer, eller kan dokumentere at de udleder mindre CO2 end deres konkurrenter, frem for generelt at pege på, at de er optaget af miljøet eller tager etiske hensyn.

Virksomhedernes egne miljømærker

Forbrugerrådet mener, at virksomheder ikke skal have mulighed for at lave deres egne miljømærker. Sådan som teksten er formuleret, vil det være muligt for virksomhederne at lave egne mærker.

Der er allerede mange mærker, som forbrugerne skal tage stilling til i dag . Hvis virksomhederne begynder at udvikle egne miljømærker, vil denne skov af mærker vokse og resultere i, at det bliver endnu mere uoverskueligt for forbrugerne at gennemskue, hvilke produkter der reelt er mindre belastende for miljøet, eller har en god etisk profil.

I dag er der allerede så småt begyndt at vokse en underskov af private mærker eller ordninger fra virksomhederne, som kan give anledning til forvirring hos forbrugerne.

Et eksempel er på bilmarkedet, hvor Renault har sine Eco2-modeller eller Kia, som har en miljøvenlig bil . Flere af Eco2 modellerne vil ikke kunne opfylde de krav til CO2 udledning som Danmark arbejder på at få gennemført i EU krav. Ligeledes er det vanskeligt at se, hvordan Kias biler er bedre for miljøet end deres konkurrenter. Her er det nødvendigt med uafhængig kontrol.

Forbrugerrådet anbefaler, at vejledningen i stedet opfordrer virksomheder der vil markedsføre sig som miljøansvarlige, i stedet for at bruge deres eget mærke, benytter de eksisterede mærkningsordninger, som Svanen, Blomsten eller økologimærkerne, der sikrer at produkterne lever op til dokumenterede miljøkrav.

Forbrugerrådet ser frem til at høre Forbrugerombudsmandens kommentarer til vores forslag, og vi stiller os gerne til rådighed til et møde eller videre dialog om vejledningens udformning.