Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Kom piratdekoderkort til livs

Problematisk med kriminalisering af piratdekoderkort
9. September 2002

Kulturministeriet har den 20. april 1999 (J. NR. 1997.7200-5) sendt Center for Tele-Informations undersøgelse af piratdekoderkort m.v. til Forbrugerrådet med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger til rapporten.

Forbrugerrådet har i et tidligere høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven i september 1997 meddelt, at rådet kunne støtte indførelsen af et forbud mod erhvervsmæssig omsætning m.v. af piratdekodere. Et sådant forbud blev gennemført i forbindelse med ændringen af radio- og fjernsynsloven pr. 1. januar 1998.

I rapporten fra Center for Tele-Information, som beskriver erfaringerne med den gældende ordning og vurderer, om et forbud mod privat besiddelse af piratdekoderkort vil have nogen effekt, har Forbrugerrådet i særlig grad hæftet sig ved rapportens konklusion.

Det bemærkes her bl.a., at det næppe er tænkeligt, at en kriminalisering af privat besiddelse vil blive efterforsket seriøst. Det bemærkes ligeledes, at branchen selv har gode handlemuligheder, idet digital tv transmission er meget robust over for hacking, og at selv om en overgang til digital tv transmission næppe vil komme piratkiggeri til livs, så må det antages at begrænse det betragteligt.

Forbrugerrådet kan som udgangspunkt ikke have principielle indvendinger imod, at privat brug af piratdekoderkort bør være ulovlig på linie med, at erhvervsmæssig omsætning m.v. af piratdekodere er forbudt. Forbrugerrådet lægger imidlertid vægt på, at branchen som oven for nævnt selv har gode handlemuligheder m.h.p. at komme en væsentlig del af piratkiggeriet til livs. Forbrugerrådet lægger endvidere vægt på, at kriminaliseringen af aktiviteter, som man ikke kan eller vil efterforske seriøst, kan være betænkelig ud fra hensyn til afsmittende virkning på retsopfattelsen.

Forbrugerrådet vil således ikke modsætte sig, at der indføres et forbud imod privat brug af piratdekoderkort, men rådet kan under henvisning til ovenstående ikke direkte anbefale, at et sådant forbud indføres.