Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Vekao-navnet skal bevares

Vekao er ikke kakao, og derfor skal navnet fastholdes
31. Marts 2003

Udkast til bekendtgørelse om kakao-, chokolade- og vekaovarer

Fødevaredirektoratet har med brev af 14. marts 2003, j.nr. 2003-20-23-00486, sendt udkast til bekendtgørelse om kakao-, chokolade- og vekaovarer i høring.

Forbrugerrådet ønsker, at de nationale bestemmelser om vekaovarer fastholdes (§ 1, nr. 2, § 5, stk. 2 og 3, § 8 og bilag 1, nr. 11).

Betegnelsen vekao signalerer klart til forbrugeren, at der ikke er tale om chokolade, men et produkt med meget lavt kakao-/chokoladeindhold. At fjerne denne betegnelse kan formentlig forventes at medføre, at producenterne selv opfinder et nyt chokoladeklingende navn, der minder mere om chokolade, og som derved kan forvirre mere end oplyse.

Herudover ønsker Forbrugerrådet klarhed over bilag 1.A., afsnit 2 a) og b). Det er meget uklart, hvad der adskiller kakaopulver (a) og fedtfattigt kakaopulver (b). Enhederne ser ud til at være forskellige, og som man umiddelbart kan læse det, behøver der blot være 1% (fedt), der adskiller fedtfattigt og ikke fedtfattigt kakaopulver.

Hvis det er tilfældet, kan man forestille sig meget fedtfattigt pulver markedsført, uden at der er reel forskel, hvilket må betegnes som vildledende.

Den fedtfattige del bør efter Forbrugerrådets opfattelse følge de regler, der er etableret for lightprodukter.

Den samme problemstilling gælder afsnit 2.c), chokoladepulver.