Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forbrugerrådet Tænks kriterier for klimamærkning af fødevarer

En klimamærkning af fødevarer kan være én af de mulige løsninger på, at danskerne har svært ved at gennemskue de forskellige madvarers klimaaftryk. Det mener Forbrugerrådet Tænk, som fremsætter seks konkrete kriterier, som organisationen mener, at en klimamærkning skal leve op til. Det indebærer blandt andet, at ansvaret for mærket skal ligge hos myndighederne, og at både de gode og de dårlige klimavalg skal mærkes.
1. December 2021

Tre ud af fire forbrugere oplever, at det er svært at gennemskue, hvilket klimaaftryk fødevarer har. Og kun to ud af 1.144 adspurgte forbrugere kan rangere otte almindelige madvarer korrekt efter, hvor meget de belaster klimaet. Det fremgår af en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk fra oktober 2021. Vi ved samtidigt, at forbrugerne efterspørger mere information i indkøbssituationen om fødevarers klimaaftryk. Forbrugerrådet Tænks nyeste analyse, Forbrugerbarometret om mad og bæredygtighed viser, at kun 12 procent af forbrugerne oplever, at information og mærkning på fødevarernes indpakning hjælper dem til at vælge klimavenlige fødevarer.

Vi mener derfor, at der bør indføres en klimamærkning af fødevarer for at hjælpe forbrugerne med at træffe mere klimavenlige valg på et ensartet og oplyst grundlag. I udformningen af en mærkningsordning er det afgørende, at det er forbrugeroplysningen og modtageren, der er i centrum.

Forbrugerrådet Tænk har derfor formuleret seks kriterier, der bør danne grundlag for en mærkningsordning.