Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Kvalitativ analyse af unges madindkøb

Hvad er vigtigt for unge, når de køber ind? Hvad skal der til for, at de træffer sunde og økonomisk bæredygtige valg i supermarkedet? Få svarene her.
20. August 2018

Pengepungen bestemmer unges madindkøb

Pris betyder rigtig meget, når unge køber ind i supermarkedet. Det er en af konklusionerne af den kvalitative analyse, som Københavns Professionshøjskole har gennemført for Forbrugerrådet Tænk.

Analysen sætter fokus på unge erhvervsskoleelever, der netop er flyttet hjemmefra og deres viden, muligheder og barrierer i forhold til at træffe gode valg for dem selv i supermarkedet. 10 unge er blevet inviteret en tur i supermarkedet, og undervejs har vi spurgt ind til de valg og fravalg, de foretog.

Udover de 10 interviews bygger analysen også på et litteraturstudie samt resultaterne fra en samskabelsesworkshop mellem studerende fra Københavns Professionshøjskole og erhvervsskoleelever fra NEXT.

Resultaterne af analysen giver gode bud på, hvad der skal til for, at unge træffer sundere og økonomisk bæredygtige valg i supermarkedet. Hvad motiverer unge til at købe flere råvarer og selv lave mad? Det giver analysen også flere bud på.

Analysen er en del af Forbrugerrådet Tænks projekt Tyg på det, hvis formål er at styrke unges maddannelse, madglæde og evne til at træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg i supermarkedet.